BẠN CÓ MUỐN THỬ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?

Cung cấp giải pháp giao hàng nhanh và thu hộ hoàn chỉnh, toàn diện nhất cho khách hàng bởi dịch vụ tốt nhất và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất. Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi.

Khai thuê hải quan

  • Lập bộ chứng từ khai hải quan;
  • Thực hiện tất cả các thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu theo bất cứ phương thức nào;
  • Các nhân viên khai thuê hải quan của chúng tôi là những người có giấy cứng nhận khai thuê hải quan với nhiều năm kinh nghiệm có thể đảm bảo rằng hàng hóa của quí khách sẽ được thông quan Hải quan Việt nam với thời gian tối thiểu.